Zmiana / Rzeszowskie KultURalia Studenckie 2019

UWAGA! W związku z warunkami pogodowymi Rzeszowskie Kulturalia Studenckie zostały przeniesione i odbędą się na terenie kampusu Uniwersytetu Rzeszowskiego na ulicy Cichej.
Top