Niedostępność usług PayU 27/28.10

Informujemy o przerwie modernizacyjnej systemu transakcyjnego PayU, która odbędzie się w niedzielę 28 października 2018 r. pomiędzy godzinami 01:45 czasu letniego a 03:45 czasu zimowego. Związana jest ona ze zmianą czasu z letniego na zimowy. W czasie tej przerwy system będzie całkowicie niedostępny i transakcje nie będą procesowane.
Top