Regulamin promocji „Influencer Camp – promocja świąteczna”

Regulamin promocji „Influencer Camp – promocja świąteczna” („Regulamin”)

1. Promocja „Influencer Camp – promocja świąteczna” („Promocja") organizowana jest przez Whisky Media Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (02-951), ul. Rotmistrzowska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000747665, NIP: 7010826082.
2. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy są zainteresowani zakupem obozów Influencer Camp – Zostań Influencerem w Ferie!
3. Kosz obozu po cenie promocyjnej to 1 999 zł za osobę.
4. Promocja trwa od dnia 06.12.2018 r. (od godz. 16:00) do 31.12.2018 r. (do godziny 23:59) lub do wyczerpania promocyjnej puli obozów.
5. W ramach Promocji zostanie przyznanych nie więcej niż 20 (słownie: dwadzieścia) obozów w promocyjnej cenie.
6. Wszystkie informację na temat obozu znajdują się na stronie https://influencer.camp/.
7. Wszystkie pytania na temat obozów Influencer Camp proszę kierować pod adres – kontakt@influencer.camp.

Top